CIVIX: een innovatieve aanpak van de politieke wereld


De interesse voor de hedendaagse politiek gaat achteruit. Daarom wil CIVIX zowel efficiënte als innovatieve oplossingen bieden. Wij gebruiken hedendaagse technologie om ons voor te bereiden op de toekomst. CIVIX ontwikkelde een actuele, en volledig gratis applicatie met als doel om jonge Belgische burgers in staat te stellen om met kennis te stemmen bij de volgende verkiezingen van mei 2019.

Als primair doel is CIVIX in de eerste plaats een niet-partijgebonden initiatief dat de interesse in het jeugdbeleid wil vergroten, en onthouding van stemming wil verminderen bij jonge kiezers deze verkiezingen.

Zonder te beweren dat het een wonderoplossing biedt, is ons project attent maar bovenal haalbaar is; motivatie, een wapen dat wonden geneest. Daardoor zullen we in het bijzonder in staat zijn om een ​​applicatie op te zetten die wordt gedacht zowel speels als educatief te zijn.

Dit geeft een overzicht van de verschillende programma's van de Belgische politieke partijen, maar ook educatieve inhoud aangepast aan mensen buiten de complexiteit van institutionele architectuur specifiek voor ons land. Door de applicatie (video's, artikels, quizzen..) zullen we bij jongeren meer interesse kunnen opwekken in de hedendaagse politiek.

Beschikbaar in maart 2019, zal dit platform zowel uitleg geven over het Belgisch democratisch stelsel, als de ideeën van de figuren in de huidige politiek.

De samenstelling van CIVIX bestaat uit 27 jonge vrijwillige studenten die allemaal een stem hebben in het project. Door hard te werken om de kwaliteit van de dienstverlening te blijven verbeteren, hopen we echt op het creëren van een beweging geïnitieerd door de mensen, maar vooral voor de mensen met het oog op politiek bewustzijn.

We zijn ervan overtuigd dat elk symptoom overeenkomt met een remedie; CIVIX wil de jeugd aanzetten tot politieke participatie, dat is het doel dat we willen bereiken.

Hopelijk hebben we bij u de interesse aangewakkerd om ons te steunen, en twijfel niet om ons te schrijven als u meer wilt weten.


Hoogachtend,
Team CIVIX

Over CIVIX

CIVIX (vzw) is een burger, student en volledig vrijwillig initiatief dat tot doel heeft het stemmen volgens de "traditie" en de onthouding van stemmen onder jonge Belgische burgers tegen te gaan. CIVIX, dat iets minder dan een jaar geleden werd opgericht, telt nu maar liefst 27 vrijwilligersstudenten van verschillende faculteiten en universiteiten.
Onze belangrijkste doelstelling is het versterken van de participatie en interesse van jonge Belgische burgers in de politiek.

CIVIX asbl
E-mail : info@civix.be
Website : www.civix.be
Met de steun van